Biblioteka Raczyńskich

Biblioteka Raczyńskich była pierwszą tego typu placówką na ziemiach zaboru pruskiego. Dziś przeznaczenie budynku nie zmieniło się, a dodatkowo biblioteka opiekuje się kilkoma poznańskimi muzeami.

Fundatorem zarówno placówki, jak i budynku biblioteki był hrabia Edward Raczyński – ziemianin z Wielkopolski oraz zasłużony dla Wielkiego Księstwa Poznańskiego działacz polityczny i społeczny. Budowa gmachu biblioteki trwała 6 lat (1822 – 1828), a w 1830 r. dobudowano do niej jeszcze jedno skrzydło, projektu Karla Friedricha Schinkla, w którym chciano ulokować galerię malarstwa europejskiego. O ile jednak w Bibliotece Raczyńskich rzeczywiście umieszczono cenne księgozbiory, o tyle skrzydło Schinkla nigdy nie zostało wykorzystane do pierwotnych celów, a sam budynek został doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej.

Biblioteka Raczyńskich Biblioteka została oficjalnie otwarta 5 maja 1829 r. Projekt budynku wzorowany był na paryskim muzeum – Luwrze, choć dotychczas nie udało się ustalić nazwisk jego głównych autorów. Uwagę przyciąga przede wszystkim loggia, otoczona od zewnątrz 12 parami żeliwnych kolumn, utrzymanych w porządku korynckim. Budowla nakryta jest czterospadowym dachem, a nad loggią, w części środkowej umieszczony został niewielki tympanon. Pierwsze zbiory ofiarował bibliotece Edward Raczyński, a obejmowały one przede wszystkim książki uzyskane przez hrabiego po kasacji w Prusach zakonów i klasztorów. Zgodnie ze statutem, każdy kto ofiarował przynajmniej tysiąc pozycji do biblioteki mógł liczyć na umieszczenie swojej podobizny w czytelni. Zaszczyt ten spotkał jednak jedynie żonę hrabiego – Konstancję Raczyńską z Potockich. Z pomocą bibliotece przyszedł nieoczekiwanie król pruski Fryderyk Wilhelm III, który nakazał wszystkim wydawcom operującym w Wielkim Księstwie Poznańskim przekazywać do niej nieodpłatnie po jednym egzemplarzu każdej wydanej książki.

Dziś Biblioteka Raczyńskich jest nie tylko siedzibą biblioteki miejskiej Poznania, ale także sprawuje opiekę nad kilkoma muzeami: Henryka Sienkiewicza, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Jerzego Pertka i Kazimiery Iłłakowiczówny.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.3/5 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Biblioteka Raczyńskich, 4.3 out of 5 based on 4 ratings

Opinie o tym miejscu:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *